mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zsuipplock.mobidziennik.pl/2018