mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
im. Abpa A. J. Nowowiejskiego
w Płocku